Advocaat verbintenissenrecht Enschede

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht, ook wel het contractenrecht genoemd, is het onderdeel van het burgerlijk recht dat ziet op de verbintenis uit overeenkomst en de verbintenis uit de wet. Het is een breed rechtsgebied dat bepaalt hoe deze verbintenissen tot stand komen en welke verplichtingen partijen tegenover elkaar hebben.

Zowel ondernemers als particulieren gaan vrijwel dagelijks verbintenissen aan. Dit is al het geval op het moment dat u iets koopt in een winkel of iets huurt. Dan gaat het om een verbintenis uit overeenkomst. Daarnaast zijn er ook nog verbintenissen uit de wet. Onder verbintenissen uit de wet vallen onrechtmatige daad, zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking.

Dus heeft u afspraken gemaakt, maar komt de andere partij deze afspraken niet na en heeft u bijvoorbeeld onbetaalde facturen, is sprake van een door u betwiste vordering of is sprake van een wanprestatie of een onrechtmatige daad? Bel dan Ter Brake Advocatuur & Mediation. Marieke ter Brake kan u op deskundige wijze adviseren in dit soort kwesties.

Advocaat verbintenissenrecht Enschede
Advocaat Enschede

Rechtsgebiedenregister

Mr. Marieke ter Brake heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten een tweetal rechtsgebieden geregistreerd conform artikel 35a eerste lid van de Regeling op de advocatuur.

Deze registratie verplicht mr. Marieke ter Brake elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op de geregistreerde rechtsgebieden. Deze rechtsgebieden zijn de navolgende: