Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ter Brake Advocatuur & Mediation kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen volledig, foutloos en actueel is. Aan de informatie op de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarnaast wordt op de website algemene informatie verstrekt over grotendeels juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om voor concrete situaties juridisch advies te geven.

Ter Brake Advocatuur & Mediation aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit eventuele onvolledigheden of onjuistheden op de website en/of gedateerde informatie.

Daarnaast is Ter Brake Advocatuur & Mediation uiterst selectief ten aanzien van het op haar website opnemen van links naar sites van derden. Verwijzingen naar dergelijke sites, die niet door Ter Brake Advocatuur & Mediation worden onderhouden, zijn slechts ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

Ter Brake Advocatuur & Mediation kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze sites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ter Brake Advocatuur & Mediation. Het is evenzeer verboden deze website te gebruiken op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

mr. Marieke
ter Brake

Het kantoor is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen, conform artikel 7.4 lid 2 sub f Voda.