Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met onder andere geboorte, afstamming, huwelijk en scheiding. Dit rechtsgebied omvat dus alle kwesties die zich voordoen in menselijke relaties en deze kwesties kunnen in elke fase van het leven voorkomen.

Marieke ter Brake advocaat Enschede

Kort gezegd vallen onder het personen- en familierecht (onder meer) de volgende kwesties:

Personenrecht en familierecht Enschede
Personenrecht en familierecht Enschede

Juridische ondersteuning

Heeft u behoefte aan juridische ondersteuning bij één van bovengenoemde kwesties in de vorm van advocatuur of mediation? Marieke ter Brake kan u hierbij begeleiden.

Of nu sprake is van een echtscheiding, een ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een scheiding van tafel en bed; u bent hier aan het juiste adres. Bij deze ingrijpende, vaak emotionele kwesties is het van groot belang, naast een goede juridische kennis ook oog te hebben voor de emoties en de belangen die spelen. Dat kan mr. Marieke ter Brake als geen ander.

Ook de andere kwesties, waarin zij (eveneens) reeds jarenlange ervaring heeft, zijn een specialisme van Marieke. Is sprake van grensoverschrijdende aspecten? Ook dan kunt u terecht bij Ter Brake Advocatuur & Mediation.

Advocaat Enschede

Scheidingsmediator

Marieke ter Brake is advocaat-scheidingsmediator en kan u dus ook helpen bij conflictbemiddeling. Dit houdt in dat ze u en uw (ex-)partner ook kan begeleiden om met elkaar te komen tot een passende oplossing.

Vaak helpt mediation om de scheiding op een goede wijze af te wikkelen door op zoek te gaan naar een emotioneel en zakelijk evenwicht. In de rol van scheidingsmediator stelt Marieke zich op als neutrale en onpartijdige expert, waarbij ze beide partijen deskundig informeert over de gang van zaken. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen, juist ook van eventuele kinderen die betrokken zijn.

Marieke ter Brake

Het inschakelen van een mediator die ook advocaat is, heeft voordelen. Zo kan het gehele proces in het kader van de echtscheiding door diezelfde persoon worden afgerond. Alleen een advocaat is namelijk bevoegd om in deze stukken in te dienen bij de rechtbank. Als u gebruik maakt van mediation kan uw zaak vrijwel altijd zonder zitting bij de rechtbank worden afgedaan.

mr. Marieke
ter Brake

Het kantoor is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen, conform artikel 7.4 lid 2 sub f Voda.