Tarieven

Er zijn drie mogelijkheden om de kosten te voldoen, namelijk door het betalen van een uurtarief of, indien van toepassing, via gefinancierde rechtsbijstand of via de rechtsbijstandsverzekering. Hieronder zullen de verschillende mogelijkheden worden toegelicht.

Uurtarief

Ter Brake Advocatuur & Mediation hanteert een uurtarief van € 185,-. Dit tarief is exclusief btw en kan jaarlijks per 1 januari worden herzien. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. Bij iedere factuur wordt een specificatie meegezonden zodat de kosten inzichtelijk zijn en u weet hoe de kosten zijn opgebouwd. Voor zaken die zich daartoe lenen, kan een vaste prijs worden afgesproken. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Ter Brake Advocatuur Enschede
Ter Brake Advocatuur Enschede
Advocaat Enschede

Gefinancierde rechtsbijstand

Soms mogen particulieren gebruik maken van gefinancierde rechtshulp, gesubsidieerd door de overheid en krijgen zij een zogenaamde “toevoeging”. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen komt u hiervoor in aanmerking.

Indien u hiervoor in aanmerking komt, betaalt de overheid (de Raad voor Rechtsbijstand) het grootste deel van uw advocaatkosten, met uitzondering van de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld en is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen/vermogen. De toevoeging zal door Ter Brake Advocatuur & Mediation worden aangevraagd.

Ter Brake Advocatuur & Mediation behandelt ook zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie over deze vorm van rechtsbijstand vindt u op www.rvr.org.

In sommige gevallen kunt u de eigen bijdrage vergoed krijgen in de vorm van bijzondere bijstand via de gemeente waar u woonachtig bent. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Rechtsbijstandverzekering

(vrije advocaatkeuze rechtsbijstandsverzekeraars)
Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan het zijn dat de advocaatkosten door uw rechtsbijstandsverzekeraar worden vergoed. U kunt hierover navraag doen bij uw verzekeraar.

Opgemerkt wordt dat (onder andere) indien sprake is van een gerechtelijke of een administratieve procedure de vrije advocaatkeuze geldt. Wilt u dat Ter Brake Advocatuur & Mediation uw zaak behandelt? Neem dan contact met ons op voor informatie over de mogelijkheden.

Ter Brake Advocatuur Enschede

mr. Marieke
ter Brake

Het kantoor is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen, conform artikel 7.4 lid 2 sub f Voda.